Sunday, 27 May 2012

CONTOH RPH KSSR PENDIDIKAN KESIHATAN


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR PENDIDIKAN KESIHATAN
Mata Pelajaran            : Pendidikan Kesihatan
Standard Kandungan  : 3.1
Standard Pembelajaran: 3.1.5
Kemahiran                  : c) Pegurusan Kesihatan Diri
Tarikh                          :  18 Mac 2012
Masa                           :  8.00a.m – 8.30 a.m
Tahun                          : 1 Mawar
Bil. Murid                     : 32 orang
Pengalaman Sedia      
ada murid                   : Murid pernah membersihkan diri dengan mandi setiap hari,  
   membersihkan kuku dan mengubati kudis.
Hasil Pembelajaran     : Pada akhir P&P murid dapat
            Psikomotor      : Murid boleh menulis dengan betul dan kemas.
            Kognitif            :1. Menerangkan cara menjaga kulit bagi menjauhi kudis, kutu dan
     kelemumur.
                                     2. Menerangkan akibat kecuaian menjaga kebersihan diri.

Afektif             : Merasa selesa dengan kebersihan diri dan merasa gembira kerana
  bersih daripada sebarang penyakit kulit.

Penerapan nilai           : Tanggungjawap terhadap diri sendiri, kebersihan diri dan kasih
   sayang.
KBKK                          : Menjana idea (bagaimana menjaga kebersihan diri).
Pengabungjalinan       : Mengira waktu dan kekerapan membersihkan diri – Matematik.
BBM                            : Buku Teks, power point dan kad manila.
Bahagian/
Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran
Catatan/Alat/
Strategi

Set Induksi

(±5 minit)


Komunikasi dengan murid-murid dan pengenalan kepada tajuk pelajaran.Murid akan ditanya secara spontan soalan-soalan seperti apa khabar, murid sihat, ada mandi sebelum pergi ke sekolah?


Kemahiran komunikasi dan visual ruangPerkembangan
Langkah 1
(±7 minit)

Memaparkan gambar menggunakan power point berkaitan dengan tajuk.

Murid akan ditanya secara bebas mengenai gambar yang mereka lihat.

1. Murid akan diberikan kebebasan menjawab.

*Beri pujian dengan jawapan yang betul dan betulkan jawapan yang kurang tepat.

2. Murid akan diterangkan mengenai apa yang terdapat di dalam gambar.

3. Murid akan diterangkan kesan yang terjadi sekiranya murid tidak menjaga kebersihan.


Kemahiran menjawab

Startegi menyoal dan menerangkan.

Nilai : Kebersihan Diri dan yakin pada diri sendiri.
SPPI: Tutorial

Langkah 2
(±13 minit)


Mewarna kertas lukisan yang berkaitan dengan kebersihan.


1. Murid akan diberikan kertas lukisan.

2. Murid akan diberikan pensil warna.

3. Murid akan menghantar lukisan apabila sudah siap.


Kertas Lukisan

Nilai : Ketekunan, kerajinan

Pembelajaran Kontekstual
dan Visual ruang

SPPI: Latih tubi

Penutup
(±5 minit)


Guru akan membuat rumusan dan peneguhan.1.    Murid akan diberikan peneguhan daripada guru.
2.    Cara-cara menjaga kebersihan. Apakah yang berlaku sekiranya badan kita tidak bersih?
3.    Murid akan diberikan tugasan kerja rumah berkaitan dengan tajuk.Kemahiran mendengarSPPI: Latih tubi


Refleksi :
P&P berjalan dengan lancar serta mencapai objektif yang telah ditentukan. 30 orang murid dapat menguasai P&P serta melakukan aktiviti dengan  sempurna. Manakala  2 orang murid lagi memerlukan bimbingan yang berterusan daripada guru dan ibu bapa dirumah.
Penambahbaikan
Berdasarkan pencapaian murid yang telah menguasai p&p adalah agak ramai,

Ulasan Guru Besar: ______________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment